Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

ספר הזוהר

ספר הזוהר הינו ספר יסוד בחכמת הקבלה, הוא משמש כמקור למשנתם של מקובלים רבים ומושא מרכזי למחקר. הרב יהודה הלוי אשלג, היה הראשון לפרש את ספר הזוהר במלואו ואף לתרגמו מארמית לעברית. כמו כן, ערך אשלג ארבע הקדמות המאירות מזווית שונות על ספר יסוד זה. לפרושו קרא "פרוש הסולם לספר הזהר" ומכאן כינוייו 'בעל הסולם'.

אשלג דימה את פרשו לסולם המאפשר לקורא לעלות לרמה הכרתית בה יוכל להתבונן בכוחות עצמו בתובנות הפנימיות שגנוזות בספר הזהר, כך הוא כותב: "קראתי הביאור בשם "הסולם" להורות, שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עליה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא "סולם" לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך. אמנם אין "הסולם" מטרה כלפי עצמו: כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא תכנס אל העליה, אז לא תושלם כונתך. כן הדבר בביאור שלי על הזוהר, כי לבאר דבריהם, העמוקים מכל עמוק, עד סופם. עוד לא נברא הביטוי לזה, אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה, דרך ומבוא לכל בן אדם שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר גופו, כי רק אז, תושלם כונתי בביאורי זה " (הקדמה לספר הזוהר, אות נח).

.

 

להורדה או לקריאה ב"ספר הזוהר" עם פירוש "הסולם" לחץ/י על הקישורים הבאים:

חלק א: הקדמות חלק יא: ספרא דצניעותא, ואתה תצוה, כי תשא, ויקהל
חלק ב: בראשית א' חלק יב: פקודי
חלק ג: בראשית ב', נח חלק יג: ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע
חלק ד: לך לך, וירא חלק יד: אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
חלק ה: חיי שרה, תולדות, ויצא חלק טו: במדבר, נשא, בהעלותך
חלק ו: וישלח, וישב, מקץ, ויגש חלק טז: שלח, קרח, פנחס, בלק
חלק ז: ויחי חלק יז: פנחס, מטות
חלק ח: שמות, וארא, בא, בשלח חלק יח: ואתחנן, עקב, שופטים, כי תצא, וילך, האזינו, האדרא זוטא
חלק ט: יתרו, משפטים זוהר חדש: בראשית עד בשלח
חלק י: תרומה זוהר חדש: מפרשת יתרו עד האזינו
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.