Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

מבחר מאמרים מתוך "מתן תורה"

הספר "מתן תורה" מכיל קובץ מאמרים הדנים בשאלות הבסיסיות של חוכמת הקבלה. "מתן תורה" מורכב משלוש חוברות שהוצאו לאור בשנת תרצ"ג (1933): "מתן תורה", "הערבות", "השלום", ואליהם צורפו "מאמר החירות" שהיה אמור לצאת לאור בחוברת הרביעית, "מאמר לסיום הזוהר", ועוד.

רשימת מאמרים

עת לעשות

זה זמן רב אשר מוסר כליותי ירדפני יום יום, לצאת מגדרי ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת, ובידיעת מקוריות חכמת הקבלה, ולהפיצו בקרב העם, באופן שישיגו מתוכו הכרות והבנה בכלל הדברים, העומדים ברומו של עולם כראוי, באופים וצביונם האמיתי.

המשך...

מהותה של חכמת הקבלה

בטרם אבוא לבאר את תולדות חכמת הקבלה, שכבר דשו בה רבים, מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חכמה זו, אשר לדעתי מעטים המה היודעים זאת. וכמובן לא יתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו.

המשך...

גילוי טפח וכיסוי טפחיים

אם יש לך מלה יקרה בפיך ששויה סלע, דע שהשתיקה ממנה שויה שני סלעים. והכונה לאותם הפולטים מילים מיותרים, שאין בהם תוכן ושימוש לענין, אלא כדי לשפר את הלשון להנאותה לעיני המעיין. והיה זה בעיני קדמונינו לאיסור חמור כמפורסם למסתכל בדבריהם. וא"כ צריכים אנו לתשומת לב להבין מליצתם זאת שהיתה שגורה בפיהם.

המשך...

השלום

זהו אחד מתוך סדרת מאמרים שכתב הרב יהודה אשלג בשנת 1933. מאמר זה הוצג על ידי מחברו כ"מחקר מדעי על בסיס נסיוני בדבר החיוב של עבודת השי"ת".

המשך...

החומר והצורה בחכמת הקבלה

המדע בכללו מתחלק לשני חלקים: האחד נקרא "השכלה חומרית", והשני "השכלה צורתית". פירוש הדבר, שאין לך מהות בכל המציאות שלפנינו, שלא יהיה מובן בו חומר וצורה.

המשך...

תולדות חכמת הקבלה

הנה הספר הראשון שיש לנו בחכמה זו הוא ספר היצירה, אשר יש מיחסים אותו לאברהם אבינו ע"ה וכן נדפס על השער של הספר, אולם רוב המחברים מיחסים אותו לתנא רבי עקיבא

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.