Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

הרב ברוך אשלג

הרב"ש

הרב ברוך שלום הלוי אשלג (1991 - 1907), הרב"ש, הוא בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם. כבר בגיל תשע התחיל ללמוד אצל אביו והצטרף אליו בנסיעותיו לר' מפורסוב ולר' מבעלז. בשנת 1921 עלה לארץ יחד עם אביו ובהיותו בן עשרים הוסמך לרבנות על ידי הבד"צ של העדה החרדית ועל ידי הרב הראשי של ירושלים הרב חיים זוננפלד, הרב יעקב משה חרל"פ, והרא"יה קוק. כך קיבל על פי דרישת אביו, הסמכה מן הזרם החרדי והציוני גם יחד. הרב"ש למד קבלה אצל אביו במשך שנים רבות, והחל ללמד אף הוא על פי בקשת אביו. לאחר פטירתו של בעל הסולם הפך למנהיג העדה לפי בקשת התלמידים. הרב"ש הקדיש את חייו להפצת דרכו היחודית של בעל הסולם ולהרחבת הפירוש וההסבר של שיטתו.

ספריו העיקריים: שמעתי, שלבי הסולם, דרגות הסולם.

רשימת מאמרים

"שמעתי"

בין הספרים וכתבי היד, שהיה לומד בהם הרב"ש (הרב ברוך שלום אשלג) היתה מחברת מיוחדת, שעליה היה כתוב "שמעתי". הוא נטל עמו מחברת זו לכל מקום ועיין בה עוד ועוד.

המחברת מכילה מאמרים ורשימות דברים שרשם הרב ברוך אשלג מפי אביו הרב יהודה אשלג, מיד לאחר אמירתם. המאמרים מתארים את המצבים אותם עובר האדם בדרך התפתחותו הרוחנית. הספר הוא מפתח לעבודה פנימית ומהווה מדריך לפוסע במשעולי הסולם הרוחני.

המשך...

אגרות

בספר זה נאגדו אגרות רבות שכתב הרב"ש (הרב ברוך שלום אשלג) לתלמידיו.

המשך...

שלבי הסולם

סדרת ספרים זו מאגדת בתוכה את כל מאמרי הרב"ש (הרב ברוך שלום אשלג)אשר נכתבו בין השנים 1991-1985. המאמרים מתארים את שלבי ההשגה הרוחנית ואת המצבים אותם האדם עובר בשלבי ההכנה המכשירה אותו להיכנס אל העולם העליון.

המאמרים מסודרים לפי חומשי התורה וכוללים פירושים והסברים רחבים לפנימיותה של תורה, לעבודה הרוחנית, ועוד.

המשך...

דרגות הסולם

רשימות ומאמרים שכתב לעצמו הרב"ש במהלך חייו ונאספו על ידי תלמידו הרב ד"ר מיכאל לייטמן.

מדובר במאמרים במגוון רחב של נושאים הכוללים הסברים על משמעותם הרוחנית של המועדים, על עבודתו הפנימית של האדם, ועוד.

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.