Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

חכמת הקבלה של בעל הסולם

אוניברסיטת בן גוריון, י"ד טבת תשס"ה (26.12.04)

בכנס נפגשו אנשי רוח, הוגים וחוקרים בכירים כדי לדון במשנתו של בעל הסולם, במלאת חמישים שנה להסתלקותו.

ברכות

פרופ' חיים קרייסל וד"ר אברהם אלקיים

קבלת הרב אשלג בתולדות מחשבת ישראל

פרופ' משה אידל – לבעיית הפצת הקבלה, מראשיתה ועד הרב אשלג

מר אבי ברנשטיין – החידוש בתורת הצמצום של בעל הסולם

מר יוסקה אחיטוב – הרב אשלג ולוינס על המחויבות לזולת

בעל הסולם והמודרנה

ד"ר בועז הוס – קומוניזם אלטרואיסטי: הקבלה המודרניסטית של הרב אשלג

פרופ' אלן בריל – משיר עצוב להשפעה, המצב האנושי המודרני בכתבי הרב אשלג

מר יונתן מאיר – נפתולי סוד: בין הלל ציטלין לרי"ל אשלג

סוגיות בקבלת הרב אשלג

ד"ר יוני גארב – מושג הכוח בכתבי הרב אשלג

פרופ' דוד הנסל – אני הזולת והשלישי

ד"ר טוני לביא – הזמנה למסע לאין סוף ובחזרה

בסוד שיח: קבלת אשלג והרוחניות הפוסטמודרנית

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הרב שאול יודקביץ

ד"ר עיבל לשם רמתי

הרב עקיבא אורצל

פרקי נגינה

ניגוני העולם הבא ל'בעל הסולם'.

 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.