Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

ארכיון כתבי יד

כתב ידו של בעל הסולם
כתב ידו של בעל הסולם
כתב ידו של בעל הסולם

בבית המכון למחקר פועל ארכיון לשימור כתבי יד. אוסף הארכיון כולל מאות כתבי יד נדירים של הרב יהודה אשלג ושל בנו וממשיך דרכו הרב ברוך אשלג.

מטרותיו העיקריות של ארכיון זה הן לאסוף, לשמר ולעודד את המחקר בכתביו של בעל הסולם.

כתבי היד נמצאים כעת בתהליך מתקדם של מיון, שימור וסריקה. בשנה הקרובה אנו מקווים להעלות את ארכיון כתבי היד כולו לרשת האינטרנט, ובכך להעניק גישה מהירה וקלה לכל המעוניין.

עד אז, המעוניינים לבקר בארכיון כתבי היד מתבקשים לפנות אלינו בדוא"ל ( office@ashlag.info) לשם תיאום הגעתכם.

 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.