Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

שיחות על שלבי הסולם

שיחות על שלבי הסולם (4 כרכים):

שיחות על שלבי הסולם

ייחודו של ספר זה הוא בחוכמה הגלומה בו; בשילוב הנדיר בין החכמה הארצית לבין חכמה אלוקית.

הרב ד"ר מיכאל לייטמן מראה כיצד המדעים המדוייקים, הפסיכולוגיה וההיסטוריה תומכים זה בזה, כלולים זה בזה, והינם רק היבטים אחדים של מציאות אחת ויחידה, הנפרשת לכל אורכה על ידי חכמת הקבלה.

הספר דן בהיבטים רבים של חכמת הקבלה לעומקם ומתייחס לספרות הקבלה האותנטית העניפה.

   
   

לקריאה או להורדת הספרים לחץ/י להלן:

שיחות על שלבי הסולם (א) שיחות על שלבי הסולם (ג)
שיחות על שלבי הסולם (ב) שיחות על שלבי הסולם (ד)
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.