Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

מאמרים קצרים

אוסף מאמרים קצרים הנוגעים בנקודות יסוד בחכמת הקבלה. בין הנושאים הנדונים: מהות החוכמה, הגדרת הקבלה כמדע, שיטת החקירה המדעית, סוגיית חופש הבחירה ממבט הקבלה, ועוד.

רשימת מאמרים

מהות חוכמת הקבלה

חוכמת הקבלה היא סדר ההשתלשלות של הכוחות העליונים על דרך סיבה ומסובב, בכפוף לחוקים קבועים ומוחלטים, הקשורים ביניהם, ומכוונים לגילוי הכוח המשגיח העליון (הבורא) לאדם בעולם הזה.

המשך...

חשיבותה של חוכמת הקבלה

במה שונה חוכמת הקבלה משאר המדעים, החוכמות והתורות האחרות, שכל אדם מחוייב לשלוט בה, ואם לא, לדברי המקובלים, הוא נחשב כמי שחי בעולם הזה לשווא? מדוע שלמותו של האדם תלויה בלימוד חוכמת הקבלה?

המשך...

חוכמת הקבלה כמדע מודרני

האם יש להחשיב את הקבלה כמדע מדויק, העוסק בטבע העולם שסביבנו, כמו הפיסיקה או הכימיה וכו', או כמדע הומניטארי כמו הפילוסופיה והפסיכולוגיה? או שזהו מדע מיוחד, משום שהוא דורש מן החוקר לא רק ידע, אלא גם שתהיה לו תכונה מיוחדת, תכונה שאין לאדם מלידה?

המשך...

התנאים לפרסום הידיעות שבחוכמת הקבלה

קיימות שלוש סיבות להסתרת הידיעות שבחוכמת הקבלה:

  • אין צורך;
  • אי אפשר;
  • סוד שמור של הבורא ("סוד ה' ליראיו").

אין אף פרט קטן בחוכמת הקבלה שלא חלים עליו שלושת האיסורים הללו, וההיתר לגלות ולפרסם ידיעה כלשהי מתקבל רק כאשר מתמלאים כל התנאים שמציבים שלושת האיסורים האלה.

המשך...

חוכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים

חשיבותו של כל מדע בעולם נקבעת על פי חשיבות מטרתו. אי לכך הערכת המדע אינה נקבעת על פי הדיוק והידע שבו, אלא על פי מידת התועלת והיתרונות שהוא מעניק. לכן גם אין מדע ללא מטרה.

המשך...

חופש הבחירה

על מה אנחנו יכולים להשפיע בחיינו? האם חופש הפעולה העומד לרשותנו מספיק על מנת שנוכל לשנות את חיינו ואת גורלנו? אם כן - מדוע האדם לא מקבל את הידע הזה מהטבע, בדרך טבעית?

למרות שבבסיס הטבע שלנו מונחים העצלות והאגואיזם הבריא – הרצון לקבל את המירב, תמורת מאמץ מזערי – מדוע אנחנו, בשונה מבעלי החיים,עושים מעשים פזיזים ובלתי יעילים?

המשך...

החומר והצורה בחוכמת הקבלה

המדע, באופן כללי, מתחלק לשני חלקים: החלק הראשון נקרא "השגת החומר", והחלק השני נקרא "השגת הצורה". כלומר, אין שום דבר במציאות הסובבת אותנו, שאי אפשר יהיה להבחין בו בחומר ובצורה...

המשך...

שכל הפועל

בכל פעולה מצוי השכל של עושה הפעולה, לדוגמא: אם מסתכלים על שולחן, משיגים את השכל של הנגר ואת אומנותו, משום שכאשר הנגר עבד, הוא השתמש בשכלו.

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.