Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

הרב ברוך שלום הלוי אשלג

דרגות הסולם

רשימות ומאמרים שכתב לעצמו הרב"ש במהלך חייו ונאספו על ידי תלמידו הרב ד"ר מיכאל לייטמן.

מדובר במאמרים במגוון רחב של נושאים הכוללים הסברים על משמעותם הרוחנית של המועדים, על עבודתו הפנימית של האדם, ועוד.

 

להורדת הספר "דרגות הסולם" לחצו להלן:

דרגות הסולם
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.