Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

גנטיקה ואלטרואיזם

הפסיכולוג פרופ' אבשטיין משוחח עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן על הגן האלטרואיסטי

פרופ' ריצארד אבשטיין - מנהל מרכז שיינפלד למחקר גנטי בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מנהל מעבדה בבית החולים ע"ש הרצוג, פרסם מעל 200 מאמרים בתחום הגנטיקה של האישיות, אחראי לגילוי "גן ההרפתקנות".

הרב ד"ר מיכאל לייטמן - ד"ר לפלוסופיה ובעל תואר שני בביו-קיברנטיקה, מיסד וראש המכון למחקר ע"ש הרב אשלג, מחברם של יותר משלושים ספרי קבלה.

 

תקציר השיחה

חכמת הקבלה רואה באלטרואיזם מפתח לאיזון והרמוניה בין האדם לטבע. הרב לייטמן ופרופ' אבשטיין מבררים מהו אלטרואיזם? פרופ' אבשטיין מסביר כי קיים גן הקובע את מידת הנדיבות של האדם בעת הנתינה. אולם מהי המוטיבציה לתת? והאם יתכן כי קיים גן המשפיע על רמת הסיפוק הפנימית שאותה יחווה האדם בעת הנתינה? אבשטיין טוען שכן.

הגנים, מסביר אפשטיין, אינם קובעים במאת האחוזים את פעולת האדם. פעולתו נקבעת על-ידי האינטראקציה שבין הגנים איתם נולד להשפעת הסביבה עליו. אבשטיין סבור שאין ביכולתנו לשפר את התנהגות האדם על ידי השפעה ישירה על הגן האלטרואיסטי. היכולת לשנות את האדם, הוא ממשיך ומסביר, טמונה בסביבה עמה הוא בא במגע. לדעת אפשטיין ניתן לשנות את האדם רק באמצעות החברה הסובבת אותו ובאמצעות החינוך.

בשיחה עולה גם שאלת האפקטיביות של שימוש בענישה לשיפור האדם, והאם ראוי להעניש את האדם ככלל, שכן זהותו מתעצבת על ידי הגנים והשפעת הסביבה עליו? על רקע זה נידונה גם השאלה בדבר קיומו או אי קיומו של חופש הבחירה בחיינו?

גנטיקה ואלטרואיזם

להורדת הקובץ לחץ כאן

 

קישורים רלבנטים

פרופ' אבשטיין מציג את מחקרו אודות הקשר שבין גנטיקה לנדיבות

שיחה בין הסופרת יוכי ברנדס והרב ד"ר מיכאל לייטמן בנושא חופש הבחירה

 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.