Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

כתבי מקור

כתבי בעל הסולם

 

הספר כולל אוסף של כל המאמרים שנכתבו ע"י הרב יהודה לייב הלוי אשלג (בעל הסולם). האוסף כולל את מאמרי שמעתי, פרי חכם, כתבי הדור האחרון ומאמרים נוספים.

(את הספר ניתן לרכוש באתר ספרי קבלה; לקריאת הכתבים בפורמט אינטרנטי לחצו כאן)

תלמוד עשר הספירות

 

בספר זה, הרב אשלג, מסדר ומבאר את כתבי האר"י. זאת באמצעות שני פירושים: 'אור פנימי' - פירוש נקודתי בהתאם לטקסטים המצוטטים; ו'הסתכלות פנימית' – פירוש מקיף הדן בנושאים בהרחבה. לכל אחד מן החלקים נלווה לוח שאלות ותשובות לענינים המובאים בו, וכן "פירוש המילות". הספר, מחולק לששה עשר חלקים המובאים בשישה כרכים.

(את הספר ניתן לרכוש באתר ספרי קבלה; לקריאה בפורמט אינטרנטי לחצו כאן)

כתבי רב"ש

 

ספר זה, המובא בשלושה כרכים, כולל אוסף המקיף את כל כתבי הרב ברוך שלום הלוי אשלג.
כרך א' וב' מכילים את קובץ מאמרי הרב"ש, שנכתבו בין השנים תשמ"ד-תשנ"א (1984–1991).
כרך ב' מכיל מכתבים ששלח הרב"ש לתלמידיו.
כרך ג' מכיל מאמרים קצרים ורשימות דברים שכתב הרב"ש לעצמו, חלקם בראשי פרקים, כהכנה למאמרים שכתב וכתשובות לשאלות תלמידיו. לעיתים נכתבו הדברים כטיוטה על גבי פיסות נייר וקטעי דפים ומכאן נובע אופיים המיוחד.

(לקריאה בפורמט אינטרנטי לחצו כאן)

 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.