Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

הרב יהודה אשלג

הרב יהודה אשלג

הרב יהודה לייב הלוי אשלג (1884–1954). מכונה "בעל הסולם" על שם פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. כל ימיו, עסק הר' אשלג בפירוש חכמת הקבלה, בחידושה ובהפצתה בשדרות העם. בעל הסולם נולד בפולין בה' בתשרי תרמ"ה (1884). בגיל 19 הוסמך לרבנות ושימש במשך 16 שנה כדיין וכמורה בוורשה. מורו היה ר' יהושע מפורסוב. ב-1921 עלה בעל הסולם ארצה והתיישב בעיר העתיקה בירושלים. שמו עבר מפה לאוזן על-ידי יהודים שעלו מפולין, ועד מהרה הלך והתפרסם כבעל ידע רב בחוכמת הקבלה. אט-אט התקבצה סביבו קבוצת תלמידים שהחלו לבוא לביתו, בשעות הקטנות של הלילה, בכדי ללמוד קבלה. מהעיר העתיקה עבר בעל הסולם להתגורר בשכונת "גבעת שאול", ואף כיהן במשך שנים אחדות כרב השכונה.

שתי יצירותיו העיקריות, פרי עמל של שנים ארוכות, הן "תלמוד עשר הספירות" המיוסד על כתבי האר"י ופירוש "הסולם" לספר הזוהר. הוצאתם לאור של 16 חלקי "תלמוד עשר הספירות" החלה בשנת תרצ"ז (1937). פירוש "הסולם" לספר הזוהר נדפס ב-18 כרכים בין השנים תש"ה–תשי"ג (1945–1953). לאחר מכן כתב בעל הסולם שלושה כרכים נוספים ובהם פירוש על "זוהר חדש" הוצאתם לאור הסתיימה לאחר פטירתו, בשנת תשט"ו (1955).

הרחבה ראה כאן

רשימת מאמרים

הקדמות

משך חייו חיבר בעל הסולם סדרה של הקדמות המכינות את התלמיד ללימוד נכון של כתבי הקבלה.

המשך...

מבחר מאמרים מתוך "פרי חכם"

הספר "פרי חכם - מאמרים" (כרך א') הנו קובץ מאמרים בנושאים שונים בקבלה ומחשבת ישראל, שנכתבו על ידי הרב יהודה אשלג "בעל הסולם" בשנים תרצ"ג – תרצ"ד (1934-1933). הספר מכיל שישה עשר מאמרים, אשר שלושה מתוכם הודפסו על ידי הרב יהודה אשלג והשאר נאספו ככתבי יד והודפסו לאחר פטירתו.

המשך...

מבחר מאמרים מתוך "מתן תורה"

הספר "מתן תורה" מכיל קובץ מאמרים הדנים בשאלות הבסיסיות של חוכמת הקבלה. "מתן תורה" מורכב משלוש חוברות שהוצאו לאור בשנת תרצ"ג (1933): "מתן תורה", "הערבות", "השלום", ואליהם צורפו "מאמר החירות" שהיה אמור לצאת לאור בחוברת הרביעית, "מאמר לסיום הזוהר", ועוד.

המשך...

תלמוד עשר הספירות

"תלמוד עשר הספירות" (תע"ס) הנו פירוש יחיד במינו לכתבי האר"י הקדוש. יצירת פאר זו מתפרשת על פני ששה כרכים המורכבים מששה עשר חלקים, ואורכה כאלפיים דף. היא דנה בסדר השתלשלות העולמות הרוחניים מלמעלה למטה עד לעולמנו, ובעלייתו של החוקר המקובל במדרגות השגת כללות המציאות.

תע"ס בנוי כספר לימוד קלאסי מודרני. מבנה הספר הוא כדלהלן:

  • ראשית מובאים דבריו של האר"י;
  • לצידם מופיע פירושו של הרב יהודה אשלג, "אור פנימי", המבאר בהרחבה את דברי האר"י;
  • בסופו של כל חלק בתע"ס מובא ביאור כללי הנקרא "הסתכלות פנימית";
  • בנוסף, לכל חלק מצורף לוח שאלות ותשובות לפירוש המושגים, וכן לוח שאלות ותשובות נוסף לנושאים המובאים בחלק זה.
המשך...

בית שער הכוונות

הספר מבוסס על ספרו של האר"י "בית שער הכוונות" בליווי פירוש "אור פשוט" של הרב יהודה אשלג, המפרט ומרחיב את דברי האר"י. הרב אשלג החל בכתיבת ספר זה עם סיימו את כתיבת "תלמוד עשר הספירות".

המשך...

ספר האילן

זהו ספר שרטוטים פרי עטו של הרב יהודה אשלג המתאר את היחסים בין העולמות הרוחניים במצבים שונים. ספר האילן יצא לאור כחלק מהספר "בית שער הכוונות". ב"פתיחה לחכמת הקבלה" לרב יהודה אשלג ניתן למצוא מקומות רבים בהם הוא מפנה את הלומד להסתייע בשרטוטי ספר האילן.

המשך...

כתבי הדור האחרון

באוסף כתבים יחודיים אלו שטרם ראו אור, מנתח הרב אשלג סוגי משטרים חברתיים שונים, תוך הצגת מודל לבנין החברה העתידית.

המשך...

עיתון האומה

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.