Kabbalah Science 
Kabbalah Science
Kabbalah Science

הקדמות

משך חייו חיבר בעל הסולם סדרה של הקדמות המכינות את התלמיד ללימוד נכון של כתבי הקבלה.

רשימת מאמרים

מבוא לספר הזוהר

היות שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק, כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו. והביאור שעשיתי אינו אלא סולם, לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן מצאתי לנחוץ להכין את המעיין, וליתן לו דרך ומבוא בגדרים נאמנים, איך להגות ולהשכיל בהספר.

המשך...

הקדמה לספר הזוהר

רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפכה בכדי לבררם. ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. והנה השאלות:

א. מה מהותנו?

ב. מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה, שאנו טבעות קטנות הימנה?

ג. הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו אנו מרגישים את עצמנו, מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות, שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל השלם תצאנה פעולות שלמות?

ד. לפי שהשכל מחייב, הלא הוא ית' הטוב ומטיב שאין למעלה הימנו ית'. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתענינה ותתיסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להטיב, ועכ"פ לא להרע כל כך?

ה. איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תמשכנה בריות הוות וכלות ונפסדות?

המשך...

פתיחה לחכמת הקבלה

המשך...

פתיחה לפירוש הסולם

זוהי אחת מתוך חמש ההקדמות שנכתבו ללימוד בספר הזוהר עם פירושו של הרב יהודה אשלג - פירוש "הסולם".

המשך...

מאמר לסיום הזוהר

מאמר זה נכתב לכבוד סיום הדפסת פירוש "הסולם" לספר הזוהר בשנת 1953.

המשך...

הקדמה ל"פנים מאירות ופנים מסבירות"

הקדמה שכתב הרב יהודה אשלג לפירושו "פנים מאירות ופנים מסבירות" ל"עץ חיים" של האר"י.

המשך...
 
Kabbalah Science © 2007 - All rights reserved.